REGISTRACE

Registrace přes email

Registraci lze provést odesláním vyplněného on-line formuláře  a zaplacením startovného na bankovní účet:  3192471133/0800. Do poznámky platby uveďte jméno, příjmení a datum narození, popřípadě název týmu.

Pozor! Závodník je pokládán za zaregistrovaného po připsání platby na účet organizátora.

Podepsané, čestné prohlášení stačí odevzdat při prezenci na místě závodu.

registrace a čestné prohlášení - jednotlivci

registrace a čestné prohlášení - týmy

Registrace na závodišti

Registrovat se můžete také v den konání akce přímo na místě, avšak pouze v případě nenaplněné kapacity.

Změny a storna registrace

ZMĚNA V REGISTRACI

     Upravit údaje (název týmu, oprava kontaktního telefonu a emailu), je možné provádět nejpozději 14 dní před akcí.

     Po tomto datu můžete individuálně požádat, nejpozději 24 hodin před závodem, o změnu v registraci telefonicky p. Stojnova. Po tomto termínu nebudou již žádné změny akceptovány na mailu, telefonicky ani na místě v den konání akce (neplatí pro registraci na místě).

STORNO REGISTRACE

O stornování registrace a refundaci startovního poplatku lze zažádat nejpozději 10 dní před závodem na email jentak-race@seznam.cz.

Poznámka: V případě mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek nebo z jiných závažných důvodů může organizátor závod zrušit bez náhrady a to nejpozději 1 den před jeho konáním. O tomto kroku bude závodníky informovat elektronickou korespondencí, zveřejněním informace na webových stránkách akce.